Streszczenie broszury “Kulturalnie w Kotlinie Jeleniogórskiej” nr 71

Tuż przed końcem roku ukazuje się drugie z tegorocznych wydań broszury naszego stowarzyszenia “Kulturalnie w Kotlinie Jeleniogórskiej” z aktualnościami z pracy stowarzyszenia, relacjami z projektów, reportażem z podróży oraz artykułami na temat śląskiej sztuki i kultury.

Jeden z nowych artykułów koncentruje się na historii protestanckiej grupy religijnej Schwenckfeldystów, podczas gdy inny dotyczy skutków niemieckiej rewolucji marcowej 1848 r. na obszarach wiejskich Śląska.
Trzy kolejne artykuły poświęcone są tematom z zakresu architektury i historii budownictwa. Jeden z nich opisuje ponowne odkrycie pruskiego architekta i mistrza budowlanego Carla Gottharda Langhansa, który jest dziś stosunkowo mało znany w swojej ojczyźnie. Pochodzący z Landeshut na Śląsku budowniczy Bramy Brandenburskiej w Berlinie i wielu innych znanych budynków jest nadal w dużej mierze nieznany w swoim rodzinnym mieście. Ale teraz to się zmienia. Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze poświęca wystawę słynnemu synowi miasta, a na domu, w którym się urodził, umieszczono niedawno tablicę pamiątkową. Historia ostatniego zamku zbudowanego przez Karla Friedricha Schinkla w Kamieńcu Ząbkowickim jest tematem kolejnego artykułu, który warto przeczytać. Równie ciekawe jest zapoznanie się z historią domu wypoczynkowego braci Barasch w Bad Warmbrunn.

Na koniec chciałbym skorzystać z okazji i wspomnieć o recenzji książki. W Książce „Kalliopes Sturmvögel”, opublikowana w 2021 roku, autor Bernd Kemter bada wspólne polsko-niemieckie relacje w historii literatury. Ujawnia istniejące powiązania między Johannem Wolfgangiem von Goethe a polskimi pisarzami romantycznymi, których dobrze znał, a niektórzy z nich byli nawet przyjaciółmi.

Zespół redakcyjny życzy wszystkim czytelnikom przyjemnej lektury!

Jak zwykle, wszyscy członkowie stowarzyszenia otrzymają pocztą drukowaną wersję oprawionej broszury. Jest ona jednak również dostępna online w obszarze → Download.Spis treści tego wydania

 1. [419] Schmidt-Münzberg, Christopher: Słowo wstępne Przewodniczącego, w: GAL71 2023-2, Str.3
 2. [418] Thomas-Martin, Karin: Od redakcji, w: GAL71 2023-2, Str.5
 3. [417] Riemann, Karsten: „VSK e.V.” – To już 30 lat kultywowania kultury na Śląsku, w: GAL71 2023-2, Str.8
 4. [416] Krosigk, Klaus von: Eksedra, stibadium lub ławka rzymska, w: GAL71 2023-2, Str.13
 5. [415] Barnowski, Stefan, Fischer, Sven-Alexis: 30. doroczne zebranie VSK, w: GAL71 2023-2, Str.17
 6. [414] III. Karkonoska Nagroda Literacka, w: GAL71 2023-2, Str.22
 7. [413] Hoffmann, Christiane: Podziękowanie, w: GAL71 2023-2, Str.25
 8. [412] Remig, Nicola: HAUS SCHLESIEN świętuje!, w: GAL71 2023-2, Str.27
 9. [411] Maćkowiak, Marta: Dom wypoczynkowy braci Barasch w Cieplicach Śląskich-Zdroju, w: GAL71 2023-2, Str.29
 10. [410] Metzig, Dirk Carolus: Długi powrót Carla Gottharda Langhansa do miasta swoich narodzin, w: GAL71 2023-2, Str.32
 11. [409] Barnowski, Stefan: Rowerem i koleją przez śląskie lato: Część 2 z Rudy do Wrocławia, w: GAL71 2023-2, Str.35
 12. [408] Karwelat, Jürgen: Rewolucja na wsi – rewolucja marcowa w roku 1848 w Kotlinie Jeleniogórskiej (Część 2), w: GAL71 2023-2, Str.39
 13. [407] Franke, Arne: Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim: marzenie Marianny Orańskiej i ostatnia budowla Schinkla, w: GAL71 2023-2, Str.43
 14. [406] Dr. Zaprucki, Józef: Schwenkfeldyści – ze Śląska do Pensylwanii (1734 r.), w: GAL71 2023-2, Str.50
 15. [405] Karwelat, Jürgen: Goethe i polski romantyzm – powieść historyczna, w: GAL71 2023-2, Str.55
 16. [404] Nasi darczyńcy – Nowi członkowie – Zarząd – Partnerzy – Stopka redakcyjna, w: GAL71 2023-2, Str.57

← Wróć do strony startowej