30. doroczne zebranie VSK

– Autor: Stefan Barnowski i Sven-Alexis Fischer –

Na tegorocznym zebraniu, odbywającym się w dniach 29.9. – 1.10.2023 w Kotlinie Jeleniogórskiej, jeszcze w aurze późnego lata, spotkało się ponad 50 członków i przyjaciół VSK. Tym razem głównym miejscem wydarzeń tego weekendu był dom modlitwy w Łomnicy/Lomnitz, gdyż pomieszczenie konferencyjne w dominium w Bukowcu/Buchwald, z którego korzystanie stało się już naszą dobrą tradycją, nie było dostępne. Szlak niedzielnej wycieczki, wzbogaconej o kilka interesujących miejsc, prowadził wzdłuż kotliny do sąsiadujących Gór Kaczawskich.

Zebranie członków z liczną frekwencją
Po odbywającym się w piątek po południu posiedzeniu Zarządu, na którym ustalono ostatnie plany na nadchodzące dwa dni, uczestnicy konferencji spotkali się wieczorem w „Starej Stajni” w Łomnicy, gdzie miały miejsce oficjalne powitanie oraz wspólna kolacja. Tematami rozmów były aktualne projekty, ogólne przemiany zakrojone na szeroką lub małą skalę, a towarzyszyło temu radosne oczekiwanie na kolejne dni obfitujące w atrakcyjny program.
W sobotni poranek o godzinie 11.00 w domu modlitwy rozpoczęło się zebranie członków Stowarzyszenia, na którym przewodniczący Christopher Schmidt-Münzberg powitał 38 członków, w tym kilku nowych, oraz licznie przybyłych przyjaciół Stowarzyszenia. Członków zmarłych w ubiegłym roku uczczono chwilą ciszy.

Ławka Persiusa w bukowieckim parku – kolejne projekty
Przewodniczący szczegółowo objaśnił najbardziej wyjątkowy projekt minionego roku, w dużej mierze sfinalizowany, ławki Persiusa. Szczególne słowa podziękowania skierował zwłaszcza do firmy Travertin-Werke w Bad Langensalza, pana Ulricha Klössera i jego pracowników.
Bez ich wsparcia i umiejętności technicznych w kwestii materiału i konstrukcji nie można byłoby zrealizować tego niezwykłego dzieła. Kolejne znaczne wsparcie finansowe popłynęło ze strony fundacji „Stiftung Preußisches Kulturerbe”, a dr Klaus-Henning von Krosigk otrzymał szczególne podziękowania za fachowe doradztwo w projektowaniu ławki (→ Artykuł w GAL Nr. 71, s 13 …).
Ponadto poinformowano o innych aktualnych projektach, w szczególności o Nagrodzie Ochrony Zabytków, przyznawanej co dwa lata wspólnie z fundacją OP ENHEIM we Wrocławiu, a której kolejna edycja odbyła się we wrześniu ubiegłego roku, oraz o „Karkonoskiej Nagrodzie Literackiej”. Przyznawana jest ona również co dwa lata, wspólnie z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ostatnio, po raz trzeci, 10 grudnia br. Odbyła się ożywiona dyskusja, podczas której omówiono kolejne projekty VSK oraz poinformowano o tych, które nie zostały zrealizowane. Następnie skarbniczka Brigitte Stammann przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2022 r.
Dwóch biegłych rewidentów potwierdziło zadowalającą sytuację finansową i solidne zarządzanie finansami, więc walne zebranie Członków udzieliło absolutorium całemu Zarządowi.

Uhonorowanie zasłużonych członków
Podczas 30. walnego zebrania członków następujące osoby zostały uhonorowane za wieloletnie członkostwo i działalność: Hans-Jürgen Fischer, Elisabeth von Küster, Ulrike Treziak, Ellen Röhner, Ullrich Junker i Stefan Barnowski.
Przewodniczący wręczył każdemu z nich figurkę ducha gór Liczyrzepy. Tę szklaną rzeźbę, wzorowaną na najstarszym przedstawieniu Liczyrzepy Martina Helwiga z roku 1561, wykonali artyści z huty szkła „Julia” w Piechowicach/Petersdorf.

Popołudniowy program kulturalno-informacyjny
W związku z rekonstrukcją ławki w parku przypałacowym w Bukowcu/Buchwald popołudnie tego dnia rozpoczęło się od wspaniałego wykładu historyka ogrodów, dra Klausa-Henninga von Krosigka, pod tytułem „Eksedra, stibadium lub ławka rzymska, antyczny mebel do siedzenia z czasów rzymskich” (s. 13). Następnie mogliśmy obejrzeć imponujący spektakl teatru Park-Theater Edelbruch w hołdzie dla Daisy von Pless „Butterfly und Schmetterling”. Kirsten Giertler w formie jednoosobowej sztuki przeniosła na scenę wesołe, ale także refleksyjne i tragiczne momenty z życia tej wyjątkowej kobiety. Bardzo rzetelnie zaprezentowano różnice między angielskim i pruskim życiem dworskim, zostały przedstawione również starania Daisy w mediacjach między niemieckimi i brytyjskimi krewnymi w przededniu wojny. Poruszono też jej zaangażowanie w projekty społeczne, a także oddanie w lazaretach. Wiele scen pokazywało obraz pewnej siebie kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn i wojsko.
Wieczorem uczestnicy spotkali się w hotelu pałacowym w Łomnicy/Lomnitz na uroczystej kolacji z okazji 30-lecia Stowarzyszenia.

→ Weiterlesen im GAL 71, S. 17 …


← zur Startseite