Broszura “Pozdrowienie z Łomnicy”

Kulturalnie w Kotlinie Jeleniogórskiej Informator VSK e.V. (Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska)

Pozdrowienie z Łomnicy (niem. “Gruß aus Lomnitz”, GAL) jest publikacją naszego stowarzyszenia. Jest on publikowany co pół roku i wysyłany drogą pocztą w formie drukowanej broszury do członków naszego stowarzyszenia. Gdyby chcieli Państwo czytać GAL online, polecać go innym lub przeglądać starsze wydania, na tej stronie znajdą Państwo wszystkie wydania za darmo. W indeksie sporządzane są wszystkie artykuły, które do tej pory ukazały się w GAL.


Aktualności

Linki do wszystkich wydawnictw


Spiś treści

 1. [390] Schmidt-Münzberg, Christopher: Słowo wstępne Przewodniczącego, w: GAL69 2022-2, Str.3
 2. [389] Thomas-Martin, Karin: Od redakcji, w: GAL69 2022-2, Str.6
 3. [388] Barnowski, Stefan : Doroczne zebranie Stowarzyszenia VSK 30.09–2.10.2022, w: GAL69 2022-2, Str.10
 4. [387] Fischer, Sven-Alexis: Pałace Hochbergów oraz Wałbrzych – Wycieczka dorocznego zebrania członków w 2022 r., w: GAL69 2022-2, Str.13
 5. [386] Schmidt-Münzberg, Christopher: Czwarta edycja polsko- -niemieckiego konkursu o Nagrodę Ochrony Zabytków 2022, w: GAL69 2022-2, Str.17
 6. [385] Remig, Nicola: Witamy w muzealnej przyszłości – Nowy HAUS SCHLESIEN w Königswinter, w: GAL69 2022-2, Str.23
 7. [384] Wollny, Robert: Czwarty etap prac na ewangelickim cmentarzu w Szklarskiej Porębie Dolnej, w: GAL69 2022-2, Str.28
 8. [383] Kemter, Angelika: Również Goethe był w Bukowcu – Tablica pamiątkowa i musical upamiętniające poetę., w: GAL69 2022-2, Str.30
 9. [382] Kendzior, Dietmar: Karl von Holtei: „Ja, stary przyjaciel Polaków” – W 225. rocznicę urodzin wszechstronnie utalentowanego Ślązaka, w: GAL69 2022-2, Str.33
 10. [381] Holtei, Carl von: „Ostatni Polak“ (1832), w: GAL69 2022-2, Str.40
 11. [380] Lutowska, Małgorzata: Baśń mojego dzieciństwa, w: GAL69 2022-2, Str.42
 12. [379] Wlastimil Hofman w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów, w: GAL69 2022-2, Str.47
 13. [378] Karwelat, Jürgen: Christiane Hoffmann „Wszystko, czego nie pamiętamy”, w: GAL69 2022-2, Str.49
 14. [377] Matthies, Mika: Witraż gabinetowy „Śląska panna młoda” – Wirtualna rekonstrukcja hipotetycznie istniejącego witraża z przedstawieniami kobiet, w: GAL69 2022-2, Str.51
 15. [376] Schmidt-Münzberg, Christopher: Słowo wstępne Przewodniczącego, w: GAL68 2022-1, Str.3
 16. [375] Schmidt-Münzberg, Christopher: Ku pamięci dr. Hagena Hartmanna, w: GAL68 2022-1, Str.5
 17. [374] Thomas-Martin, Karin: Editorial, w: GAL68 2022-1, Str.7
 18. [373] Wstępny program dorocznego zebrania stowarzyszenia VSK w roku 2022, w: GAL68 2022-1, Str.10
 19. [372] Konkurs 2022: Zabytek – nie zapomnij, w: GAL68 2022-1, Str.10
 20. [371] Schubert, Wolfgang, Kotecki, Robert: Nowinki dotyczące Skały Moltkego i pomnika Moltkego koło Szklarskiej Poręby, w: GAL68 2022-1, Str.11
 21. [370] Bretschneider, Arndt: Czy Tetzel, kaznodzieja handlujący odpustami, mieszkał w domu przysłupowym w Giebułtowie/Gebhardsdorf?, w: GAL68 2022-1, Str.16
 22. [369] Busse, Erich: Uczczenie Jochena Kleppera w Bytomiu Odrzańskim/Beuthen, w: GAL68 2022-1, Str.17
 23. [368] Prawda, Grażyna: Powrót w Karkonosze: Niepylak apollo – skrzydlaty mit, w: GAL68 2022-1, Str.22
 24. [367] Klose, Andreas: „Piękne ogrody otaczające Jelenią Górę…”, w: GAL68 2022-1, Str.31
 25. [366] Reinboth, Michael: Z Harzu do Karkonoszy: Śladami cystersów, w: GAL68 2022-1, Str.36
 26. [365] Junker, Ullrich: Tkactwo adamaszku na Śląsku, w: GAL68 2022-1, Str.44
 27. [364] Karwelat, Jürgen: Król pocztówek: Pejzażysta Carl Ernst Morgenstern, w: GAL68 2022-1, Str.51
 28. [363] Nasi darczyńcy – Nowi członkowie – Zarząd – Partnerzy – Stopka redakcyjna, w: GAL68 2022-1, Str.57
 29. [362] Riemann, Karsten: Ku pamięci Wolfganga Thusta, w: GAL67 2021-2, Str.3
 30. [361] Schmidt-Münzberg, Christopher: Słowo wstępne Przewodniczącego Christopher Schmidt-Münzberg, w: GAL67 2021-2, Str.5
 31. [360] Thomas-Martin, Karin, Riemann, Karsten: Kolejne nowinki ze Stowarzyszenia VSK, w: GAL67 2021-2, Str.9
 32. [359] Barnowski, Stefan, : Sprawozdanie z dorocznej konferencji 2021, w: GAL67 2021-2, Str.11
 33. [358] Möller-Deeken, Heidi: Tryptyk z 1833 roku w karkonoskich Kowarach , w: GAL67 2021-2, Str.19
 34. [357] Schmidt-Münzberg, Christopher: Od dawien dawna również w Kotlinie Jeleniogórskiej zdarzały się tragiczne w skutkach klęski powodziowe, w: GAL67 2021-2, Str.25
 35. [356] Fischer, Sven-Alexis: Anna Teichmüller: Pianistka, kompozytor i Carl Hauptmann przyjaciel na całe życie, w: GAL67 2021-2, Str.29
 36. [355] Teichmüller, Anna: List bożonarodzeniowy Anny Teichmüller do Carla Hauptmanna, w: GAL67 2021-2, Str.35
 37. [354] Prawda, Grażyna: Wilhelm Bölsche – „ojciec” nowoczesnej książki popularno-naukowej w 160. rocznicę urodzin, w: GAL67 2021-2, Str.37
 38. [353] Dr. Zaprucki, Józef, Bator, Joanna: Karkonoska Nagroda Literacka 2021 dla Joanny Bator, w: GAL67 2021-2, Str.42
 39. [352] Reinboth, Michael: Wielka miłość – linia kolejowa „Zackenbahn”, w: GAL67 2021-2, Str.47
 40. [351] Guder, Werner: Odważny architekt również śląskich budowli – profesor Hans Poelzig, w: GAL67 2021-2, Str.52
 41. [350] Schmidt-Münzberg, Christopher: Dom pokazowy Poelziga we Wrocławiu. Początek kariery najsłynniejszego architekta niemieckiego ekspresjonizmu, w: GAL67 2021-2, Str.56
 42. [349] Hauptmann, Carl, (Mendyk, Emil): W mroku nocy, w: GAL66 2021-1, Str.2
 43. [348] Hauptmann, Carl (Mendyk, Emil): Wietrza Pieśń, w: GAL66 2021-1, Str.2
 44. [347] Schmidt-Münzberg, Christopher: Przewodniczący VSK pozdrawia z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL66 2021-1, Str.3
 45. [346] Riemann, Karsten, Thomas-Martin, Karin: Kolejne nowinki ze Stowarzyszenia VSK, w: GAL66 2021-1, Str.6
 46. [345] Zaprucka, Julita Izabela: 100 rocznica śmierci Carla Hauptmanna, w: GAL66 2021-1, Str.10
 47. [344] Koprowski, Jan, (Zaprucki, Józef): Nad grobem Karola Hauptmanna w Szklarskiej Porębie (1983), w: GAL66 2021-1, Str.12
 48. [343] Junker, Ullrich: Symbolika, historia i pamięć nagrobka Carla Hauptmanna, w: GAL66 2021-1, Str.13
 49. [342] Hauptmann, Carl (Mendyk, Emil): Fragment książki „Duch Gór“, w: GAL66 2021-1, Str.15
 50. [341] Mendyk, Emil: Liczyrzepa Carla Hauptmanna mówi również po polsku – dobry duch Karkonoszy łączy niemiecką przeszłość i polską teraźniejszość regionu, w: GAL66 2021-1, Str.16
 51. [340] Schmidt-Münzberg, Christopher: Laureaci polsko-niemieckiego konkursu ochrony zabytków „Zabytek – nie zapomnij! / Denkmal – denk mal dran” 2020, w: GAL66 2021-1, Str.22
 52. [339] Karwelat, Jürgen: Prawo i sprawiedliwość – obciążenia pańszczyźniane chłopów śląskich w XIX wieku, w: GAL66 2021-1, Str.27
 53. [338] Junker, Ullrich: O leżącym powyżej Górzyńca Szpitalnym lub też Mniszym Lesie prepozytury krzeszowskiej, w: GAL66 2021-1, Str.37
 54. [337] Reinboth, Michael: Wielka miłość – linia kolejowa „Zackenbahn” – historia kolei i nie tylko (Część 1), w: GAL66 2021-1, Str.40
 55. [336] Preuß, Friedrich-Wilhelm: Erle Bach, wspaniała Ślązaczka, zmarła 25 lat temu, w: GAL66 2021-1, Str.49
 56. [335] Junker, Ullrich: Kamienie kazalnicze i miejsca leśnych kaznodziejów w okolicy Sosnówki (Seidorf) i Miłkowa (Arnsdorf), w: GAL66 2021-1, Str.53
 57. [334] Podziękowania, w: GAL66 2021-1, Str.57
 58. [333] Dr. Aust, Paul: Zima, w: GAL65 2020-2, Str.2
 59. [332] Schmidt-Münzberg, Christopher: Przewodniczący VSK pozdrawia z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL65 2020-2, Str.3
 60. [331] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki zze Stowarzyszenia VSK, w: GAL65 2020-2, Str.6
 61. [330] Fischer, Sven Alexis, Barnowski, Stefan: Doroczne zebranie Stowarzyszenia VSK w Bukowcu (Buchwald) i Łomnicy (Lomnitz) — spotkanie członków w dniach 2 — 5 października 2020 r. w Kotlinie Jeleniogórskiej, w: GAL65 2020-2, Str.9
 62. [329] Junker, Ullrich: In memoriam — dr Przemysław Wiater, w: GAL65 2020-2, Str.14
 63. [328] Prawda, Grażyna: Kapsuła czasu w Ziębicach, w: GAL65 2020-2, Str.17
 64. [327] Barnowski, Stefan: Podróż letnia drogą Via Regia na Śląsku — w dniach 5–15 sierpnia 2019 r., w: GAL65 2020-2, Str.29
 65. [326] Guder, Werner: Koleją po pogórzu przez dolinę Bobru — wspomnieniowa podróż do zamkniętej trasy kolejowej, w: GAL65 2020-2, Str.35
 66. [325] Dr. Nagel, Josef: Przez Europę — zaangażowanie Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburga (1664 — 1732), wrocławskiego księcia biskupa i księcia proboszcza z Ellwangen, w budowę kościoła pielgrzymkowego na górze Schönenberg pod Ellwangen, w: GAL65 2020-2, Str.17
 67. [324] Junker, Ullrich: Dr Paul Aust. Malarz pejzażysta, akwaforcista, poeta, muzyk i pisarz, doktor nauk przyrodniczych, w: GAL65 2020-2, Str.47
 68. [323] Karwelat, Jürgen: Tablica pamięci ku czci Georga Heyma w Jeleniej Górze, w: GAL65 2020-2, Str.53
 69. [322] Junker, Ullrich: „Pierwiosnek maleńki” — symbol Towarzystwa Karkonoskiego, w: GAL65 2020-2, Str.54
 70. [321] Podziękowania, w: GAL65 2020-2, Str.58
 71. [320] Heym, Georg: Bóg miasta, w: GAL64 2020-1, Str.2
 72. [319] Schmidt-Münzberg, Christopher: Przewodniczący VSK pozdrawia z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL64 2020-1, Str.3
 73. [318] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki zze Stowarzyszenia VSK, w: GAL64 2020-1, Str.6
 74. [317] Barnowski, Stefan: Wakacyjna podróż drogą Via Regia na Śląsku — w dniach 5–15 sierpnia 2019 r., w: GAL64 2020-1, Str.9
 75. [316] Guder, Werner: Nadanie „Domowi nad Bobrem” nowego życia, w: GAL64 2020-1, Str.16
 76. [315] Wollny, Robert: Społeczne, międzynarodowe zaangażowanie — Podjęcie pracy na dawnym cmentarzu ewangelickim w Żeliszowie., w: GAL64 2020-1, Str.21
 77. [314] Monicke, Ruth: W poszukiwaniu śladów: Gdzie znajdował się pierwszy dom modlitwy w Szklarskiej Porębie Dolnej?, w: GAL64 2020-1, Str.24
 78. [313] Junker, Ullrich: Miejsce spoczynku hrabiowskiego rodu Schaffgotschów w Cieplicach, w: GAL64 2020-1, Str.28
 79. [312] Karwelat, Jürgen: Wielka szkoda! Barokowy pałac w Goszczu zachwyca również jako ruina, w: GAL64 2020-1, Str.33
 80. [311] Matthies, Mika: Bracia Giovanni i Giulio Simonetti jako artyści sztukatorzy i budowniczowie oraz ich początki na Śląsku, w: GAL64 2020-1, Str.35
 81. [310] Karwelat, Jürgen: Georg Heym — prawie zapomniany pisarz z Jeleniej Góry, w: GAL64 2020-1, Str.40
 82. [309] Karwelat, Jürgen: Zachwyt i muzyczna realizacja liryki Georga Heyma, w: GAL64 2020-1, Str.49
 83. [308] Podziękowania, w: GAL64 2020-1, Str.54
 84. [307] Heym, Georg: Demony miast, w: GAL64 2020-1, Str.58
 85. [306] Schmidt-Münzberg, Christopher: Przewodniczący VSK pozdrawia z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL63 2019-2, Str.3
 86. [305] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki zze Stowarzyszenia VSK, w: GAL63 2019-2, Str.6
 87. [304] Barnowski, Stefan: Coroczne posiedzenie VSK w Kotlinie Jeleniogórskiej, jesień 2019 r., w: GAL63 2019-2, Str.9
 88. [303] Tęcza, Krzysztof: Odsłonięcie tablicy upamiętniającej izerską gospodę Michelsbaude, w: GAL63 2019-2, Str.12
 89. [302] Junker, Ullrich: Kim był pedagog reformy Karl Friedrich Wilhelm Wander?, w: GAL63 2019-2, Str.15
 90. [301] Barnowski, Stefan: Rowerowa podróż wakacyjna po Śląsku, w: GAL63 2019-2, Str.21
 91. [300] Prawda, Grażyna : Theodor Fontane w Karkonoszach w 200. rocznicę urodzin, w: GAL63 2019-2, Str.28
 92. [299] Karwelat, Jürgen: Laureatka Nagrody Nobla ze Śląska, w: GAL63 2019-2, Str.37
 93. [298] Junker, Ullrich Dr. Zaprucki, Józef: Rektor luterański Andreas Treiber, w: GAL63 2019-2, Str.40
 94. [297] Dr. Zaprucki, Józef: Laudatio – Nagroda Literacka VSK, w: GAL63 2019-2, Str.46
 95. [296] V Akademia Zimowa w Zamku Pakoszów, 9.-15.02.2020 r., w: GAL63 2019-2, Str.51
 96. [295] Podziękowania, w: GAL63 2019-2, Str.52
 97. [293] Schmidt-Münzberg, Christopher: Przewodniczący VSK pozdrawia z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL62 2019-1, Str.3
 98. [292] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki zze Stowarzyszenia VSK, w: GAL62 2019-1, Str.6
 99. [291] Karwelat, Jürgen: Tablice pamiątkowe dla Paula Löbego w Legnicy, w: GAL62 2019-1, Str.9
 100. [290] Barnowski, Stefan: Rowerowa podróż wakacyjna po Śląsku, w: GAL62 2019-1, Str.14
 101. [289] Junker, Ullrich: Od dawnej Góry Szubienicznej po Górę Szybowcową w Jeżowie Sudeckim , w: GAL62 2019-1, Str.21
 102. [288] Roth, Dietrich: Radca sądowy dr Bruno Ablaß – Znany i szanowany obywatel Jeleniej Góry –, w: GAL62 2019-1, Str.29
 103. [287] Stankiewicz, Małgorzata: Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII wieku, w: GAL62 2019-1, Str.38
 104. [286] Schmidt-Münzberg, Christopher: Zabudowa potoku w Bukowcu, w: GAL62 2019-1, Str.46
 105. [285] Festival dell’Arte 11.-17.08.2019 – Fundajca Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zaprasza na VII. Festival dell’Arte –, w: GAL62 2019-1, Str.50
 106. [284] Podziękowania , w: GAL62 2019-1, Str.52
 107. [282] Schmidt-Münzberg, Christopher: Przewodniczący VSK pozdrawia z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL61 2018-2, Str.3
 108. [281] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki z VSK, w: GAL61 2018-2, Str.6
 109. [280] Barnowski, Stefan: Ćwierć wieku działalności kulturalnej na Śląsku — Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (niem. VSK) obchodziJubileusz , w: GAL61 2018-2, Str.9
 110. [279] Junker, Ullrich: Listy królowej Maryi z Bawarii do swojej ojczyzny , w: GAL61 2018-2, Str.13
 111. [278] Laengner, Andreas: Dąb Chrzcielny między Kondratowem a Wilkowem — pamięć o protestanckich leśnych kaznodziejach, w: GAL61 2018-2, Str.24
 112. [277] Dr. Börsch-Supan, Eva: Parkowe budowle oraz pomniki przyrody w Bukowcu, w: GAL61 2018-2, Str.29
 113. [276] Schuster, Michael: „Droga krzyżowa Fragolfa” — sensacyjne odkrycie, w: GAL61 2018-2, Str.33
 114. [275] Junker, Ullrich: „Służbowa podróż do Ameryki w latach 1776—1783” — listy generałowej von Riedesel z Ameryki, w: GAL61 2018-2, Str.35
 115. [274] Schnabel-Mumme, Ingrid: Uśpiony cmentarz — nowy cmentarz w Bystrzycy, w: GAL61 2018-2, Str.39
 116. [273] Junker, Ullrich: Stanisław Borowski — życie dla szkła i ze szkłem, w: GAL61 2018-2, Str.43
 117. [272] 4. Akademia Zimowa w dniach 16.02—24.02.2019, w romantycznych Karkonoszach w Pałacu Pakoszów, w: GAL61 2018-2, Str.47
 118. [271] Podziękowania, w: GAL61 2018-2, Str.51
 119. [269] F. G. Endler: Cieplice 1808 – miedzioryt, w: GAL60 2018-1, Str.2
 120. [268] Schmidt-Münzberg, Christopher: Przewodniczący VSK pozdrawia z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL60 2018-1, Str.3
 121. [267] Festival dell‘Arte, w: GAL60 2018-1, Str.5
 122. [266] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki z VSK, w: GAL60 2018-1, Str.6
 123. [265] Karwelat, Jürgen: Niedzielne popołudnie w przemkowskim lesie — poszukiwania zaginionej wioski , w: GAL60 2018-1, Str.11
 124. [264] Dr. Zaprucki, Józef: Erle Bach — wyrazy uznania dla wielkiej Ślązaczki, w: GAL60 2018-1, Str.14
 125. [263] Junker, Ullrich: Ostatnie zabójstwo leśnika w Karkonoszach — mord na Wilhelmie Freyu w roku 1877 , w: GAL60 2018-1, Str.18
 126. [262] Junker, Ullrich: Kolumna maryjna, ołtarz św. Barbary i kaplica św. Krzyża Kościoła katolickiego pw. świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, w: GAL60 2018-1, Str.23
 127. [261] Minkels, Margret Dorothea: Systemowy kolekcjoner Alexander von Minutoli. – Założyciel pierwszego na świecie muzeum rzemiosła i sztuki użytkowej , w: GAL60 2018-1, Str.28
 128. [260] Dr. Denk, Ernst-Otto: Tam, gdzie płynie Odra, tam jest nauka, w: GAL60 2018-1, Str.32
 129. [259] Program jubilauszowy 25-lecia VSK, 5 – 8.10.2018, w: GAL60 2018-1, Str.35
 130. [258] Pomnik – nie zapomnij! Denkmal – Denk mal dran, w: GAL60 2018-1, Str.36
 131. [257] Podziękowania, w: GAL60 2018-1, Str.37
 132. [256] v. Eichendorff, Joseph: Boże Narodzenie, w: GAL59 2017-2, Str.2
 133. [255] Schmidt-Münzberg, Christopher: Pozdrowienia od Przewodniczącego VSK z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL59 2017-2, Str.3
 134. [254] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki z VSK, w: GAL59 2017-2, Str.5
 135. [253] Barnowski, Stefan: Nagroda ochrony zabytków, w: GAL59 2017-2, Str.7
 136. [252] Junker, Ullrich: Dzwon parafii pw. Wniebowzięcia NMP z Wojanowa, w: GAL59 2017-2, Str.10
 137. [251] v. Küster, Elisabeth: Dom modlitwy z Rząśnika, w: GAL59 2017-2, Str.13
 138. [250] Barnowski, Stefan: Wczesne lato na Śląsku, w: GAL59 2017-2, Str.20
 139. [249] Dr. Zaprucki, Józef: Historia pewnego obrazu i polsko-niemieckiej przyjaźni, w: GAL59 2017-2, Str.30
 140. [248] Tschierske, Manfred: Johann Daniel Hensel – pedagog, muzyk, kompozytor, poeta, historyk, pisarz, językoznawca –, w: GAL59 2017-2, Str.37
 141. [247] Dr. Schenk, Siegfried: Wenecjanin u Gerharta Hauptmanna i jego „legendarny” kontekst , w: GAL59 2017-2, Str.44
 142. [246] 3. Akademia Zimowa , w: GAL59 2017-2, Str.50
 143. [245] Cenione podróże VSK powracają w roku 2018, w: GAL59 2017-2, Str.52
 144. [244] Podziękowania, w: GAL59 2017-2, Str.56
 145. [243] Schmidt-Münzberg, Christopher: Pozdrowienia od Przewodniczącego VSK z Kotliny Jeleniogórskiej, w: GAL58 2017-1, Str.3
 146. [242] Riemann, Karsten: Kolejne nowinki z VSK, w: GAL58 2017-1, Str.5
 147. [241] Junker, Ullrich: Tomek Pryll – in memoriam, w: GAL58 2017-1, Str.8
 148. [240] Karwelat, Jürgen: Miejsce pamięci dla Paula Löbe, w: GAL58 2017-1, Str.10
 149. [239] Baumert, Doris: Kościół w Bystrzycy, w: GAL58 2017-1, Str.16
 150. [238] Junker, Ullrich: 500 lat reformacji, również na Śląsku, w: GAL58 2017-1, Str.18
 151. [237] Barnowski, Stefan: Poruszające spotkanie z arcybiskupem Alfonsem Nossolem , w: GAL58 2017-1, Str.23
 152. [236] Schuster, Michael: Księżna jedzie z Wrocławia w swoje rodzinne strony do Köthen, w: GAL58 2017-1, Str.29
 153. [235] Karwelat, Jürgen: „Głowa Minotaura” – powieść kryminalna Marka Krajewskiego, w: GAL58 2017-1, Str.31
 154. [234] Karwelat, Jürgen: Szlezwik-Holsztyn i Śląsk oraz czekolada Feodora , w: GAL58 2017-1, Str.33
 155. [233] Bienkiewicz, Micha-lina: Dolina Pałaców i Ogrodów cierpi na naszej niewiedzy , w: GAL58 2017-1, Str.39
 156. [232] Podziękowania, w: GAL58 2017-1, Str.42
 157. [231] Pomnik – nie zapromnij!, w: GAL58 2017-1, Str.46
 158. [230] wiersz, w: GAL57 2016-2, Str.2
 159. [229] Schmidt, Christopher Jan: Drodzy Przyjaciele i Członkowie VSK, w: GAL57 2016-2, Str.3
 160. [228] Riemann, Karsten: Nowinki z VSK Coroczne spotkanie 30 września – 3 października 2016 r. – nowy Zarząd wybrany/nowe projekty –, w: GAL57 2016-2, Str.5
 161. [227] Junker, Ullrich: Kromnów/Krommenau Z dawnej ruiny domu modlitwy – wszechstronnie działający dom kultury, w: GAL57 2016-2, Str.9
 162. [226] Barnowski, Stefan: Wycieczka rowerowa po Dolnym Śląsku – wczesne lato 2016 roku, w: GAL57 2016-2, Str.12
 163. [225] Taraszczuk, Izabela: Dziecię z krainy Hochelbien powraca do źródeł1 W Karkonoszach odsłonięto kamień upamiętniający śląską pisarkę Erle Bach, w: GAL57 2016-2, Str.25
 164. [224] Junker, Ullrich: Morderstwo w Karkonoszach 400 lat temu Bernhard Schaffgotsch z trzcińsko-radomierskiej linii rodu został zamordowany dnia 17.12.1615 r. w Pałacu Stara Kamienica, w: GAL57 2016-2, Str.30
 165. [223] Steffen, Anka: Na otwartym morzu: śląskie płótno lniane w czasach wojen, w: GAL57 2016-2, Str.34
 166. [222] Laengner, Andreas: „Miejsce spoczynku” Cmentarz w Złotoryi daje ważne spojrzenie na kształt mauzoleów rodzinnych w XIX wieku, w: GAL57 2016-2, Str.38
 167. [221] Dr. Maruck, Magdalena: Else Ury i jej karkonoski raj , w: GAL57 2016-2, Str.49
 168. [220] Podziękowania dla naszych darczyńców Dziękujemy naszym darczyńcom za wspieranie projektów VSK w roku 2016:, w: GAL57 2016-2, Str.54
 169. [219] , w: GAL57 2016-2, Str.56
 170. [218] v. Küster, Elisabeth: Nowinki z Łomnicy, w: GAL56 2016-1, Str.3
 171. [217] Junker, Ullrich: „Archiwum dialektu śląskiego” Wiosenne posiedzenie, istniejącego od 34 lat Koła „Archiwum dialektu śląskiego” w dniach 22–24 kwietnia 2016 r. w Wangen / Allgäu, w: GAL56 2016-1, Str.6
 172. [216] Dr. Kendziur, Dietmar : Pomnika Holteia i Kościuszki Starania na rzecz pomnika Holteia i Kościuszki we Wrocławi ─ Karl von Holtei i jego wzgórze ─, w: GAL56 2016-1, Str.9
 173. [215] Stammann, Brigitte: We własnej sprawie ─ Skarbniczka ─, w: GAL56 2016-1, Str.11
 174. [214] 90. urodziny ─ Ingeburg von der Decken ─ , w: GAL56 2016-1, Str.14
 175. [213] Junker, Ullrich: Hans Brochenberger Snycerz Hans Brochenberger stworzył rzeźbione kolumny wykuszu budynku w Jeleniej Górze, w: GAL56 2016-1, Str.15
 176. [212] Schuster, Michael : Pszczyna – perła Górnego Śląska, w: GAL56 2016-1, Str.19
 177. [211] Denk, Ernst-Otto : Między Kunowicami a Bukowcem Między Kunowicami (powiat Märkisch-Oderland) a Bukowcem w Karkonoszach na Dolnym Śląsku Korespondencja między rodzinami von Itzenplitz i von Reden, w: GAL56 2016-1, Str.23
 178. [210] Junker, Ullrich: Dawna Jelenia Góra w 3D Dawna Jelenia Góra dzięki nowoczesnej animacji komputerowej w 3D według starych wedut, planów miasta, w połączeniu ze zdjęciami satelitarnymi i skaningiem laserowym ─ o zadziwiających pracach Eugeniusza Gronostaja ─, w: GAL56 2016-1, Str.28
 179. [209] Laengner, Andreas : Bielarnia Haeckelów we wsi Kunice (obecnie Jelenia Góra), w: GAL56 2016-1, Str.33
 180. [208] Prof. Dr. Gloning, Thomas : Rękopiśmienna kronika miasta Jeleniej Góry Rękopiśmienna kronika miasta Jeleniej Góry z roku 1738 autorstwa Davida Zellera w drodze do niemieckiego archiwum „Deutsches Textarchiv”, w: GAL56 2016-1, Str.42
 181. [207] Henke, Christian : J. M. Avenarius Johannes Maximilian Avenarius – śląski poeta i malarz, w: GAL56 2016-1, Str.47
 182. [206] Datki Uprzejmie prosimy o przekazywanie na działalność VSK datków pieniężnych na konto VSK:, w: GAL56 2016-1, Str.51
 183. [204] Schmidt, Christopher Jan: Adolph von Menzel i jego wnikliwe spojrzenie, w: GAL55 2015-2, Str.3
 184. [203] v. Küster, Elisabeth: Rok w Łomnicy, w: GAL55 2015-2, Str.6
 185. [202] Matthies, Mika: Coroczne spotkanie VSK 2015 obfitujące we wrażenia, w: GAL55 2015-2, Str.12
 186. [201] Baumert, Doris: „Powiat lwówecki przed 1945 r.” Uroczyste otwarcie wystawy stałej „Powiat lwówecki przed 1945 r.” dnia 19 września 2015 w klasztorze w Lubomierzu, w: GAL55 2015-2, Str.15
 187. [200] Barnowski, Stefan: Maj 2015 – rowerem z Wrocławia do Raciborza, w: GAL55 2015-2, Str.18
 188. [199] Wanja, Gregor : Rodzina Heyn zu Liebenthal Rodzina Heyn zu Liebenthal/Lubomierz. Powiązania pomiędzy poetami Josephem von Eichendorffem a Salice-Contessą oraz Zamkiem Karpniki. , w: GAL55 2015-2, Str.28
 189. [198] Schuster Michael : Dom Gerharta Pohla oraz jego goście Dom Gerharta Pohla oraz jego goście – konferencja z szansą na przełom, dnia 13 listopada 2015 r., w: GAL55 2015-2, Str.35
 190. [197] Junker, Ullrich: Arnold Busch Arnold Busch z miejscowości Grünenplan – Alfeld/Leine, Ten, który na Śląsku znalazł swoją artystyczną ojczyznę., w: GAL55 2015-2, Str.38
 191. [196] Grzelczyk, Joanna : Fryderyk Wilhelm von Reden (Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej), w: GAL55 2015-2, Str.43
 192. [195] Baumert, Doris : Odsłonięcie tablicy informacyjnej w Radomicach, w: GAL55 2015-2, Str.47
 193. [194] Drewes, Theo : Pojedynek Pojedynek – autentyczne zdarzenie z Pakoszowa, w: GAL55 2015-2, Str.49
 194. [193] Junker, Ullrich: Tragarze lektyk w Karkonoszach Tragarze lektyk w Karkonoszach – działalność za zgodą policji – O tym jak karkonoscy tragarze lektyk wnosili gości na grzbiet Karkonoszy lub na Śnieżkę, w: GAL55 2015-2, Str.53
 195. [192] Wielka Nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Zamków 2015 Wielka Nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Zamków 2015 dla Elisabeth i Ulricha von Küster., w: GAL55 2015-2, Str.56
 196. [191] Podziękowania Dziękujemy naszym darczyńcom za wsparcie projektów VSK w roku 2015:, w: GAL55 2015-2, Str.58
 197. [190] Schmidt, Christopher Jan: Dokąd podążasz, „Śląskie Elizjum”?, w: GAL54 2015-1, Str.3
 198. [189] Schuster, Michael : Przyszłość dla domu Gerharta Pohla, w: GAL54 2015-1, Str.6
 199. [188] Preuß, Friedrich-Wilhelm : „Archiwum dialektu śląskiego” 33 lata istnienia koła „Archiwum dialektu śląskiego”, w: GAL54 2015-1, Str.10
 200. [187] Junker, Ullrich: Duch Gór – Rybecal – legenda a rzeczywistość, w: GAL54 2015-1, Str.14
 201. [186] Fassnacht, Eginbert und Dygdałowicz, Zbigniew : Dwaj lubomierzanie – jeden dom – dwie różne biografie, w: GAL54 2015-1, Str.21
 202. [185] Grzelczyk, Joanna : Miłość Redenów (Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej), w: GAL54 2015-1, Str.25
 203. [184] Kapałczyński, Wojciech : Pałac w Ciechanowicach Pałac w Ciechanowicach – ostatnie odkrycia konserwa­torskie, w: GAL54 2015-1, Str.29
 204. [183] Podziękowania Składamy podziękowania naszym sponsorom za wsparcie projektów VSK w roku 2014:, w: GAL54 2015-1, Str.32
 205. [182] Junker, Ullrich: Georg Friedrich Smith Georg Friedrich Smith (Smitt/Schmid) – Westfalczyk – także częścią historii Pakoszowa, w: GAL54 2015-1, Str.33
 206. [181] Prof. Dr. Schmidt, Michael: Pozdrowienia z Łomnicy, w: GAL53 2014-2, Str.1
 207. [180] Dr. Bogacki, Jaroslaw: Lapidarium w Wieży Dolnej, w: GAL53 2014-2, Str.4
 208. [179] Kölling, Hartmut: „Wasze korzenie są również naszymi korzeniami.” – Pierwsze Spotkanie Byłych Mieszkańców Jeleniej Góry na Śląsku – prawie 400 uczestników , w: GAL53 2014-2, Str.6
 209. [178] Napierała, Piotr : Bukowiec – „Ornamental Farm”, w: GAL53 2014-2, Str.9
 210. [177] Pfarrer Dr. Eberlein, Paul: „Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”, w: GAL53 2014-2, Str.15
 211. [176] Dr. Żelasko, Stefania: Barok i rokoko w Kotlinie Jeleniogórskiej Rytowanie i szlifowanie kamienia i szkła od 1650 r. do 1780 r., w: GAL53 2014-2, Str.17
 212. [175] Barnowski, Stefan: Rowerem po Górnym Śląsku, w: GAL53 2014-2, Str.19
 213. [174] Drajewicz, Wojciech: Szacunek dla dziedzictwa , w: GAL53 2014-2, Str.32
 214. [173] Dr. Hartmann, Ingrid: Aktualności z Pakoszowskiego Pamiętnika Kulturalnego, w: GAL53 2014-2, Str.38
 215. [172] Dr. Łagiewski, Maciej: Szopki śląskie, w: GAL53 2014-2, Str.42
 216. [171] v. Küster, Elisabeth: Nowe wieści z Łomnicy, w: GAL53 2014-2, Str.45
 217. [170] Prof. Dr. Schmidt, Michael: Pozdrowienia z Łomnicy, w: GAL52 2014-1, Str.1
 218. [169] Kölling, Hartmut: Z Leine nad Bóbr, w: GAL52 2014-1, Str.4
 219. [168] Zaproszenie na Walne Zebranie VSK , w: GAL52 2014-1, Str.7
 220. [167] Program Walnego Zebrania VSK, 3–5 października 2014, w: GAL52 2014-1, Str.8
 221. [166] Dr. Schneider, Klaus: „Zmierz klasztorów”- od zmierzchu do przełomu, w: GAL52 2014-1, Str.13
 222. [165] v. Küster, Elisabeth: Nowinki z Łomnicy, w: GAL52 2014-1, Str.15
 223. [164] Junker, Ullrich: Kaplicę grobową rodziny Hess zdobi ponownie kuta artystycznie krata, w: GAL52 2014-1, Str.20
 224. [163] Schmidt, Christopher Jan: Max Berg i przejście do klasycznego modernizmu na Śląsku, w: GAL52 2014-1, Str.23
 225. [162] Dr. Hartmann, Ingrid: Pakoszowski Pamiętnik Kulturalny, w: GAL52 2014-1, Str.27
 226. [161] Boehm, Claus HW : Zaczarowany Dolny Śląsk – podróż w nieznaną przeszłość, w: GAL52 2014-1, Str.30
 227. [160] Prof. Dr. Schmidt, Michael: Pozdrowienia z Łomnicy, w: GAL51 2013-2, Str.1
 228. [159] Barnowski, Stefan: 20 lat (VSK) – doroczne spotkanie od 4 do 6 października 2013, w: GAL51 2013-2, Str.5
 229. [158] Junker, Ullrich: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pamięci Gerharta Pohla w Karpaczu, w: GAL51 2013-2, Str.10
 230. [157] Thust Wolfgang: Przemówienie członka zarządu Wolfganga Thusta , w: GAL51 2013-2, Str.12
 231. [156] Junker, Ullrich: Ratowanie zabytków kościoła Łaski ukończone po czterech latach prac, w: GAL51 2013-2, Str.17
 232. [155] Dr. Hartmann, Ingrid: Z pakoszowskiego pamiętnika kulturalnego, w: GAL51 2013-2, Str.20
 233. [154] Riemann, Karsten: Piernik – podróż do krainy zmysłów Wystawa o historii piernikarstwa Sinne, w: GAL51 2013-2, Str.23
 234. [153] Schmidt, Christopher Jan: Subtelny wdzięk minionego, w: GAL51 2013-2, Str.26
 235. [152] Junker, Ullrich: Plakietki pamiątkowe z Karkonoszy, w: GAL51 2013-2, Str.30
 236. [151] Kleinert, Heinz: Zatopione w szkle myśli o mijającym roku, w: GAL51 2013-2, Str.32
 237. [150] Junker, Ullrich: Ruiny zamku Chojnik – interesujący artykuł z roku 1827, w: GAL51 2013-2, Str.33
 238. [149] Karki świąteczne ze Śląska, w: GAL51 2013-2, Str.42
 239. [148] Kleinert, Heinz: , w: GAL51 2013-2, Str.43
 240. [147] Prof. Dr. Schmidt, Michael: Pozdrowienia z Łomnicy, w: GAL50 2013-1, Str.1
 241. [146] Hartmut Kölling: Wellness wśród wodospadów i siedzib szlacheckich, w: GAL50 2013-1, Str.5
 242. [145] Schmidt, Christopher Jan : Krajobraz kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej w zagrożeniu , w: GAL50 2013-1, Str.17
 243. [144] v. Küster, Elisabeth: Aktualności z Łomnicy, w: GAL50 2013-1, Str.20
 244. [143] Junker, Ullrich: Prywatny cmentarz rodziny Cogho w Sobieszowie/Hermsdorf unterm Kynast , w: GAL50 2013-1, Str.27
 245. [142] Günter, Gerstmann: Tablica i kamień upamiętniające „zamek obronny“ Pohla w Wilczej Porębie, części Karpacza , w: GAL50 2013-1, Str.29
 246. [141] Schmidt, Christopher Jan: ZACZAROWANY ŚWIAT W KOLORZE LAZUROWYM Sala kafelkowa w „Pakoszowskiej bielarni“ , w: GAL50 2013-1, Str.36
 247. [140] Junker, Ullrich: Leśni kaznodzieje w Karkonoszach, w: GAL50 2013-1, Str.40
 248. [139] Dr. Hartmann, Ingrid: Wydarzenia kulturalne w Pakoszowie, w: GAL50 2013-1, Str.44
 249. [138] Dr. Schneider, Klaus: Wystawa „Cel podróży: Śląsk“ do końca października 2013 w Pałacu Łomnica , w: GAL50 2013-1, Str.46
 250. [137] Junker, Ullrich: Morderstwo sprzed prawie 400 lat w Kemnitz/Starej Kamienicy w Karkonoszach , w: GAL50 2013-1, Str.49
 251. [136] Tymczasowy program dorocznego posiedzenia Stowarzyszenia VSK, w: GAL50 2013-1, Str.51