Karkonoska Nagroda Literacka

Do dnia 30 września br. można zgłaszać kandydatury do pierwszej edycji polsko-niemieckiej Karkonoskiej Nagrody Literackiej. Wyróżnienie to kierowane zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, ma na celu uhonorowanie twórców indywidualnych, organizacji, instytucji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, związane z literaturą i kulturą Śląska, które odznaczają sięszczególną wymową humanitarną i służą duchowi porozumienia.

Nagrodę przyznaje : Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska (VSK) przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Patronat nad Nagrodą objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Premier Wolnego Państwa Saksonii. Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane przez każdego mieszkańca Wolnego Państwa Saksonii i Śląska. Zgłoszenia powinny zawierać dokładny opis osiągnięć kandydata. Statut „Karkonoskiej Nagrody Literackiej

Kandydatury oceni jury składające się z siedmiu członków :
Dr. Jens Baumann (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Saksonii, Drezno)
Dr. Magdalena Gebala (Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej)
Sven-Alexis Fischer ( Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska)
Prof. Dr. Lucjan Puchalski ( Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski)
Christopher Schmidt-Münzberg (przewodniczący VSK)
Dr. Józef Zaprucki ( Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i
Piel
ęgnowania Kultury i Sztuki Śląska).

Uroczysta ceremonia wręczenia Karkonoskiej Nagrody Literackiej o wartości 3 tysięcy Euro będzie miała miejsce 1 grudnia 2019 roku w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, przy ul. Lwóweckiej 18 .

Termin zgłaszania kandydatów w pierwszej edycji Karkonoskiej Nagrody Literackiej upływa 30 września 2019 r. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem można składać na adres
Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V. (VSK), Brüderstraße 13, 02826 Görlitz
lub elektronicznie: vorstand@vskschlesien.de