Karkonoska Nagroda Literacka

Do dnia 30 września br. można zgłaszać kandydatury do pierwszej edycji polsko-niemieckiej Karkonoskiej Nagrody Literackiej. Wyróżnienie to kierowane zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, ma na celu uhonorowanie twórców indywidualnych, organizacji, instytucji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, związane z literaturą i kulturą Śląska, które odznaczają sięszczególną wymową humanitarną i służą duchowi porozumienia.

Nagrodę przyznaje : Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska (VSK) przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Patronat nad Nagrodą objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Premier Wolnego Państwa Saksonii. Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane przez każdego mieszkańca Wolnego Państwa Saksonii oraz Województwa Dolnego Śląska, Opolski i Śląska. Zgłoszenia powinny zawierać dokładny opis osiągnięć kandydata.

Statut „Karkonoskiej Nagrody Literackiej”

Kandydatury oceni jury składające się z siedmiu członków:

  • Dr. Jens Baumann (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Saksonii, Drezno)
  • Dr. Magdalena Gebala (Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej)
  • Sven-Alexis Fischer ( Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska)
  • Prof. Dr. Lucjan Puchalski ( Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski)
  • Christopher Schmidt-Münzberg (przewodniczący VSK)
  • Dr. Józef Zaprucki ( Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i
  • Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska).

Uroczysta ceremonia wręczenia Karkonoskiej Nagrody Literackiej o wartości 3 tysięcy Euro będzie miała miejsce 1 grudnia 2019 roku w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, przy ul. Lwóweckiej 18 .

Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V. (VSK)
Brüderstraße 13
02826 Görlitz

lub elektronicznie na: vorstand@vskschlesien.de