Darowizna

Renowacja Gabinetu Kafli w Pałacu Pakoszów, 2012-14

Każdy datek pomaga nam wypełniać naszą misję. Prosimy o wsparcie pracy naszej organizacji bezpłatną, nieoznaczoną darowizną lub wpłatą na konkretny projekt. Listę naszych bieżących projektów można znaleźć na stronie –> Projekty. W przypadku darowizn celowych wystarczy podać tytuł projektu w przeznaczeniu.

Na życzenie nasz skarbnik wystawi pokwitowanie darowizny do celów podatkowych w Niemczech.

Prosimy o przekazywanie darowizn na naszą działalność lub składek członkowskich na konto VSK stowarzyszenia:


Sparkasse Niederschlesische Oberlausitz
IBAN DE27 8505 0100 0015 0041 63
BIC WELADED1GRL