Projekty

Tymczasowo stowarzyszenie VSK wspiera rożne prokety, między innimy:

 1. Odsłonięcie dalszych tablic w kościele Łaski (garnizonowej) w Jeleniej Górze
 2. Zabezpieczenie i odbudowa domu modlitwy w Komarnie.
 3. Godne przygotowanie cmentarza ewangelickiego w Szklarskiej Porębie Dolnej
 4. Odtworzenie pomnika Karla von Holtei’a we Wrocławiu
 5. Przyznawanie nagrody za ochronę zabytków “Zabytek – Nie zapomnij!” lub nagrody literackiej (coroczna rotacja)
 6. Odnowienie ławki Persjusza w parku krajobrazowym w Bukowcu
 7. Wystawa Wędrowna Szybownictwo w Jeżowie Sudeckim

Następujące projekty zostały niedawno pomyślnie zakończone przy wsparciu VSK:

 1. Renowacja kaplicy sw. Anny w okolicy Kowar oraz tryptyk kaplicy
 2. Tablica przy dawnym domu Gerharta Pohla we Wilczym Porębie
 3. Odbudowa Rząśnickiego domu modlitwy w parku Łomnickim
 4. Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze
 5. Wspieranie polsko-niemieckiej biblioteki im. Josepha Eichendorfa w Opolu
 6. Odbudowa organów Englera w kościele sw. Elżbiety we Wrocławiu

Aktualności