Stowarzyszenie

Stowarzyszenie pielęgnacji kultury i sztuki Śląska (VSK) zostało założone w roku 1993 i posiada siedzibę prawną w Görlitz. Celem Stowarzyszenia, założonego krótko po zmianach politycznych, było zapoczątkowanie pracy kulturalnej wykraczającej poza granice oraz zbliżenie ze sobą ludzi z Niemiec, Polski i Czech na podstawie posiadanego przez wieki wspólnego dziedzictwa kultury na Śląsku.

gruessauPrzygotowujemy projekty takie, jak wystawy, wykłady, koncerty, seminaria, oprowadzania, programy i oferty turystyczne, publikacje oraz materiały informacyjne. Pełnimy także funkcję doradczą i bierzemy udział w przedsięwzięciach związanych z pielęgnacją miejscowych zabytków.

Działalność Stowarzyszenia VSK wykracza oczywiście poza łomnickie włości. W ramach projektu europejskiego we współpracy z miastem Jelenia Góra odnawiane są Kaplice Nagrobne przy tamtejszym Kościele Łaski. W planach działalności Stowarzyszenia uwzględniono również: wsparcie dla renowacji organów Mistrza Englera z wrocławskiej Bazyliki Św. Elżbiety, pomoc przy ratowaniu przysłupowego Domu Modlitwy z Rząśnika i jego translokacji do Łomnicy oraz organizowanie wystaw oraz kulturalnych podróży poznawczych.

Stowarzyszenie wraz z jego 300 członkami na terenie Niemiec i Polski aktywnie współpracuje zschweidnitz licznymi organizacjami związanymi z ochroną kultury i zabytków. Dwa razy do roku publikowana jest dwujęzyczna broszura “Pozdrowienia z Łomnicy”, informująca o wartych odnotowania wydarzeniach oraz bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Prosimy o wsparcie dla naszej bezinteresownej pracy! Nasze Stowarzyszenie uznane zostało w Niemczech za organizację pożytku publicznego i  posiada prawo do wystawiania zaświadczeń o datkach charytatywnych. Cieszymy się z każdej osoby chętnej do współpracy przy wspieraniu wspólnego dziedzictwa w obszarze europejskiej kultury.