Karkonoska Nagroda Literacka 2019

Ostatecznie, przy okazałej, imponującej oprawie publicznej i medialnej, dnia 1 grudnia 2019 r. w auli Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze wręczono uroczyście nagrodę. Jury jednogłośnie postanowiło przyznać nagrodę literacką Filipowi Springerowi jako laureatowi roku 2019. Springer jest absolwentem Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych (archeologia z antropologią kulturo- wą) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracuje jako fotoreporter i dziennikarz.

Laureaci Filip Springer i Lisa Palmes

Publikuje m.in. w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Przekroju” oraz „Ty- godniku Powszechnym”. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012). Autor reportaży literackich, jak „Miedzianka. Historia znikania”, „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u”, „Zaczyn. O Zofii i skarze Hansenach”, „13 pięter”, „Księga zachwytów” oraz „Miasto Archipelag”. W roku 2013 pisarz otrzymał Medal Młodej Sztuki a w roku 2016 Śląski Wawrzyn Literacki. Springer otrzymał nagrodę w szczególności za książkę „Miedzianka. Historia znikania”, gdyż książka ta eksponuje oprócz literackiej jakości jego pracy, również śląskie odniesienia.

Od lewej: Dr. Józef Zaprucki, Christopher Schmidt-Münzberg, Filip Springer, Lisa Palmes, Dr. Jens Baumann, Marek Obrembalski

Laureatka nagrody specjalnej Lisa Palmes, ur. w 1975 r. w Greven (Nadrenia Północna-Westfalia), studiowała filozofię i socjologię w Wiedniu, a także polonistykę i lingwistykę na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 2019 pracuje jako tłumaczka literatury polskiej. W ostatnich latach przetłumaczyła dzieła wielu polskich pisarzy: Joanny Bator, Lidii Ostałowskiej, Filipa Springera oraz Justyny Bargielskiej. Palmes współpracuje z berlińską księgarnią Buchbund , organizuje imprezy literackie oraz warsztaty translatorskie na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie. W roku 2017 Palmes otrzymała Nagrodę im. Karla Dedeciusa. Wraz z Lotharem Quinkensteinem przetłumaczyła „Księgi Jakubowe” laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk, które ukazały się w Niemczech w roku 2019.
Przyznanie nagrody było dla VSK spektakularnym sukcesem, otwierającym drzwi do dalszych, ponadregionalnych projektów.

Uroczystość w auli Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

← Wróć do strony startowej