HAUS SCHLESIEN świętuje!

– Autor: Nicola Remig –

Stowarzyszenia HAUS SCHLESIEN oraz VSK będą miały w tym roku okazję do świętowania! Trzydzieste urodziny VSK i pięćdziesiąte HAUS SCHLESIEN to dobra okazja, aby spojrzeć wstecz na to, co założyciele i wielu odpowiedzialnych wolontariuszy osiągnęli przez dziesięciolecia, aby świętować rocznice i rozwijać wizje na przyszłość.
Założone w 1993 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa stowarzyszenia HAUS SCHLESIEN, dr Klausa Ullmanna, oraz dyrektora muzeum, dr Albrechta Tyrella, jako swego rodzaju drugi filar na Śląsku, VSK rozwinęło się w całkowicie niezależną organizację regionalną na Dolnym Śląsku. Chcielibyśmy pogratulować całemu zarządowi i wszystkim zaangażowanym w organizację jubileuszu i życzyć dalszych sukcesów w poszukiwaniu entuzjastów tradycji i teraźniejszości Śląska oraz angażowania ich w udaną pracę kulturalną VSK!

Stowarzyszenie HAUS SCHLESIEN świętowało swoje okrągłe urodziny 15 października z udziałem 130 gości. Pięciu uczestników panelu dyskusyjnego przedstawiło retrospektywę rozwoju organizacji, a także perspektywy na przyszłość, szczególnie w odniesieniu do młodzieży i transgranicznej pracy kulturalnej. Dzień urodzin św. Jadwigi został celowo wybrany na uroczystość – w końcu jest ona uważana za patronkę wysiedlonych Ślązaków, a także za symboliczną postać polsko-niemieckiego procesu porozumienia.
Około czterech milionów ludzi, którzy musieli uciekać lub zostali wypędzeni ze Śląska w wyniku II wojny światowej i późniejszego przesunięcia granic, straciło nie tylko swoje domy i gospodarstwa, ale także całe otoczenie społeczne. Wraz z nową polityką wschodnią na początku lat 70. i podpisaniem Traktatu Warszawskiego, granica na Odrze i Nysie została de facto uznana, co oznaczało, że nadzieja na powrót została ostatecznie utracona. W tej sytuacji zrodził się pomysł stworzenia miejsca spotkań wszystkich Ślązaków na Zachodzie, w tym celu latem 1973 r. powstała organizacja użyteczności publicznej HAUS SCHLESIEN.
Przede wszystkim trzeba było zebrać pieniądze na zakup odpowiedniej nieruchomości. Jednocześnie należało znaleźć odpowiedzi na pytania, gdzie HAUS SCHLESIEN powinien powstać i czym powinien się zajmować. Podjęto decyzję o utworzeniu centrum spotkań w pobliżu stolicy Republiki Federalnej Niemiec Bonn – blisko decydentów politycznych i w stosunkowo centralnej lokalizacji. Po roku negocjacji z miastem Königswinter, stowarzyszeniu udało się w końcu nabyć bardzo zniszczony czteroskrzydłowy kompleks dawnego dziedzińca klasztornego wraz z terenem o powierzchni 12 000 m² od miasta za 350 000 DM w 1978 roku. Po zakończeniu prac renowacyjnych w głównym budynku, centrum spotkań zostało oficjalnie otwarte w październiku 1981 roku. W 1982 r. rozpoczęto rozbudowę dawnych stajni, a trzy lata później przebudowę i rozbudowę budynków gospodarczych na pokoje gościnne i sale konferencyjne. Skrzydło muzeum zostało ukończone w 1991 roku w końcowej fazie budowy wokół dawnej stodoły. Dziś HAUS SCHLESIEN jest polsko-niemieckim miejscem spotkań, miejscem żywej kultury pamięci dla wszystkich pokoleń, a dzięki hotelowi i restauracji, ogródkowi piwnemu, salom na uroczystości, muzeum i zróżnicowanemu programowi imprez i seminariów, jest integralną częścią regionalnego krajobrazu kulturowego wokół Bonn i powiatu Rhein-Sieg.
Serdecznie zapraszamy do odkrywania śląskiej historii kultury na Zachodzie!

→ Czytaj wiecej w GAL Nr. 71, s 27 …


← Wróć do strony startowej