Kulturalnie w Kotlinie Jeleniogórskiej nr 68

Powrót w Karkonosze: Niepylak apollo – skrzydlaty mit

– Autor: Grażyna Prawda – Ten okazały motyl jest jednym z największych i najpiękniejszych w Polsce, o rozpiętości skrzydeł około8 cm i ubarwieniu białym z charakterystycznymi czerwonymi plamkami w czarnej otoczce. W Sudetach widziano goostatni raz w roku 1892. Gatunek jest ściśle chroniony. Po udanej restytucji w Pieninach w latach 90. XX w. występujetam w […]

Powrót w Karkonosze: Niepylak apollo – skrzydlaty mit Read More »

„Piękne ogrody otaczające Jelenią Górę…”

– Autor: Andreas Klose – Miasto Jelenia Góra/Hirschberg, jak wiele innych miast w Niemczech i Europie, w XVIII i do połowy XIX wieku otoczone było licznymi ogrodami. A ponieważ Jelenia Góra ze swoimi kupcami cienkich woali, tzw. Schleierherren, należała do najzamożniejszych miast, były to często również wspaniałe ogrody. Już w roku 1689 Lucae wymienia „piękne

„Piękne ogrody otaczające Jelenią Górę…” Read More »

Król pocztówek: Pejzażysta Carl Ernst Morgenstern

– Autor: Jürgen Karwelat – Na prezentowanej w roku 2021 wystawie Muzeum Śląskiego Nie tylko romantyzm – dziewiętnastowieczne obrazy i rysunki artystów i artystek na Śląsku i ze Śląska, odbywającej się niemal z wykluczeniem publiczności z powodu pandemii covidowej, wystawiony został również obraz Carla Ernsta Morgensterna. Choć Carl Ernst Morgenstern był jednym z najbardziej znanych

Król pocztówek: Pejzażysta Carl Ernst Morgenstern Read More »

Tkactwo adamaszku na Śląsku

– Autor: Ullrich Junker – Adamaszek (wywodzący się od Damaszku) to tkanina, w którą można wplatać różnorodne wzory figuralne. Przez długi okres technika jego wytwarzania objęta była tajemnicą, a po jej wprowadzeniu w Saksonii w roku 1666 przez elektora Jana Jerzego II (1656–1680) była kontrolowa na przez państwo. Głównym ośrodkiem tkactwa adamaszku była miejscowość Groß-Schönau.

Tkactwo adamaszku na Śląsku Read More »

Z Harzu do Karkonoszy: Śladami cystersów

– Autor: Michael Reinboth – Na początku tej historii pojawia się opowieść mojej mamy. Ma w sobie coś nierealnego, odnoszącego się do dawnego, już nieistniejącego świata: dotyczyło bowiem niedzielnej wycieczki rowerowej z ojcem ze Starej Białki/Altweißbach) do klasztoru w Krzeszowie/Grüssau, przez las. Znajdowała się tam gospoda „Betlejem” i wiele stacji drogi krzyżowej. Mój dziadek i

Z Harzu do Karkonoszy: Śladami cystersów Read More »

Kaznodzieja handlujący odpustami z Giebułtowa

– Autor: Arndt Bretschneider – Czy Tetzel, kaznodzieja handlujący odpustami, mieszkał w domu przysłupowym w Giebułtowie/Gebhardsdorf? Gdy tylko pieniądz zadźwięczy w szkatule, dusza uleci ku niebiosom! Jest to z pewnością znane powiedzenie kaznodziei Johanna Tetzela. Urodzony prawdopodobnie w 1465 r. w Pirnie, od 1508 r., przebywał przez krótki czas w Giebułtowie/Gebhardsdorf i ufundował tam kościół.Giebułtów,

Kaznodzieja handlujący odpustami z Giebułtowa Read More »