Kaznodzieja handlujący odpustami z Giebułtowa

– Autor: Arndt Bretschneider –
Czy Tetzel, kaznodzieja handlujący odpustami, mieszkał w domu przysłupowym w Giebułtowie/Gebhardsdorf?

Gdy tylko pieniądz zadźwięczy w szkatule, dusza uleci ku niebiosom! Jest to z pewnością znane powiedzenie kaznodziei Johanna Tetzela. Urodzony prawdopodobnie w 1465 r. w Pirnie, od 1508 r., przebywał przez krótki czas w Giebułtowie/Gebhardsdorf i ufundował tam kościół.
Giebułtów, położony na Pogórzu Izerskim, z osady rolniczej przekształcił się w XIV wieku w tętniącą życiem miejscowość przemysłową i handlową, którą nie bez powodu nazywano „małym Lipskiem”. Pośrodku stoi dom przysłupowy o szczególnej historii – mieszkał w nim ponoć Tetzel. W roku 2008 właściciele domu, Danuta i Antoni Alchimowiczowie, zapragnęli dokonać renowacji owego domu przysłupowego z zachowaniem jego zabytkowego charakteru i otworzyć w nim miejsce spotkań w duchu na-
uki chrześcijańskiej.
Dla ustalenia, czy w budynku znajdują się jeszcze ślady z okresu Tetzela, w roku 2019 ukonstytuowało się stowarzyszenie. Ten polsko-niemiecki zespół prowadził badania związane z tematem: „Dom Tetzela w Giebułtowie – utworzenie polsko-niemieckiego miejsca spotkań w historycznym domu przysłupowym”, finansowane w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg
Polska – Saksonia 2014–2022. Pomiary dendrochronologiczne wykazały, niestety, młodszą datę powstania. Ani na belkach, ani w jednej z piwnic nie znaleziono żadnych śladów z okresu Tetzela.
W maju 2021 r. w ramach „Dnia Otwartych Domów Przysłupowych” wiele zainteresowanych osób odwiedziło Dom Tetzela. Miejmy nadzieję, że projekt „Dom Tetzela” będzie oddziaływał na inne wsie w regionie, ponieważ nadal jest tam wiele domów przysłupowych ukrytych pod grubą warstwą tynku.

→ Czytaj wiecej w GAL nr 68, s. 16


← Wróć do strony startowej