„Piękne ogrody otaczające Jelenią Górę…”

– Autor: Andreas Klose –

Miasto Jelenia Góra/Hirschberg, jak wiele innych miast w Niemczech i Europie, w XVIII i do połowy XIX wieku otoczone było licznymi ogrodami. A ponieważ Jelenia Góra ze swoimi kupcami cienkich woali, tzw. Schleierherren, należała do najzamożniejszych miast, były to często również wspaniałe ogrody. Już w roku 1689 Lucae wymienia „piękne przedmieścia z ich ozdobnymi ogrodami i sadami”.
W roku 1743 jeleniogórski lekarz i członek rady dr Caspar Gottlieb Lindner (1705–1769) pisze wiersz pt. „Das Lob der Deutschen und besonders der Schlesischen Gärten” („Pochwała niemieckich, a w szczególności śląskich ogrodów”) wymieniając szereg nazwisk właścicieli ogrodów: (…)

→ Czytaj wiecej w GAL nr 68, s. 31


← Wróć do strony startowej