Ku pamięci Wolfganga Thusta

Zwolennik dialogu międzykulturowego, wzór do naśladowania i niestrudzony orędownik Śląska.

– Autor: Karsten Riemann –

12 października 2021 r. w wieku 84 lat zmarł w swoim rodzinnym mieście Balduinstein Wolfgang Thust. Jako aktywny członek Stowarzyszenia na Rzecz pilegnacji Kultury Śląskiej (VSK) od roku 1995, zabiegał od samego początku o porozumienie z polską ludnością, mieszkającą obecnie na Śląsku oraz o zachowanie śląskiej kultury.
Nie można doceniać jego społecznego zaangażowania w oderwaniu od kompetencji zawodowych. Wolfgang Thust był uznawany za specjalistę w obróbce marmuru i przede wszystkim w wykonywaniu projektów nagrobków i pomników dla zakładów kamieniarskich. Tą wiedzą dzielił się w znakomity sposób, kompetentnie doradzając podczas realizacji wielu projektów stowarzyszenia VSK.
Wolfgang Thust urodził się w 1937 roku we Wrocławiu/Breslau. Początkowo dorastał w Szklarskiej Porębie/Schreiberhau ze świadomością, że należy do rodziny, która od roku 1819, tj. od momentu założenia firmy, posiada zakłady obróbki kamienia i która do II wojny światowej była właścicielem jednej z dziesięciu największych firm kamieniarskich w Niemczech. Po ucieczce w 1945 r. rodzina osiedliła się w Balduinstein nad rzeką Lahn, gdzie istniała już filia zakładu Thust. W 1962 r. Wolfgang Thust, w piątym pokoleniu, przejął kierownictwo zakładu i ostatecznie, od przełomu politycznego w Europie w 1989 r., ponownie zwrócił uwagę na tradycyjny śląski marmur.
Od tej chwili łączył to także ze swoim społecznym zaangażowaniem, organizując przez wiele lat wycieczki autokarowe na Śląsk, również z członkami Stowarzyszenia VSK. Zabierał uczestników swoich wyjazdów do wielu zachowanych skarbów kultury Śląska, wyrzeźbionych w kamieniu. Zawsze z dumą pokazywał m.in. marmurowe schody o konstrukcji wolnonośnej, wykonane przez firmę Thust, a znajdujące się w pałacu, w którym jest obecnie wystawa „1000 lat Wrocławia”. Przetrwały one nawet niszczycielskie oblężenie Wrocławia w roku 1945.
Swoje liczne coroczne wyjazdy zawodowe i prywatne na Śląsk wykorzystywał również do promowania polsko-niemieckiego porozumienia i współpracy. Zasługą Wolfganga Thusta są zawiązane z Polakami – nowymi Ślązakami przyjaźnie i kontakty, które nawet po jego śmierci będą nadal będą trwały.
W trakcie kulturalnych działań projektowych stowarzyszenia VSK, jako znakomity specjalista od obróbki kamienia, zawsze imponował cennymi ekspertyzami, którymi dzielił się zarówno jako członek rady, jak również jako wieloletni członek zarządu. I tak na przykład to jego fachowemu doradztwu i stałemu nadzorowi należy zawdzięczać, że udało się pomyślnie zakończyć duży projekt renowacji barokowych kaplic grobowych przy jeleniogórskim Kościele Łaski, który w latach 2009–2013 Stowarzyszenie VSK jako młodszy partner realizowało w wspólnie z miastem Jelenią Górą/Hirschberg.
Jeszcze na tegorocznym zebraniu członków na początku października w Bukowcu/Buchwald doradzał w związku z aktualnym projektem odtworzenia marmurowej ławki Persiusa.
Będzie nam bardzo brakowało wskazówek Wolfganga Thusta, jego fachowego doradztwa, ciepłej sympatii, a przede wszystkim jego niestrudzonego zaangażowania aż do końca swoich dni w pracę kulturalną VSK.

Dla członków i zarządu VSK,
Karsten Riemann, Honorowy Przewodniczący


← Wróć do strony startowej