Dwóch pruskich generałów — pochowani na brzegu rzeki Kamiennej

– Autor: Marta Maćkowiak –

Na tyłach osiedla Orle w Jeleniej Górze, dokładnie pomiędzy posesjami ROD a rzeką Kamienną, znajdują się pozostałości grobu feldmarszałka Hansa Ernsta von Zietena (1770-1848), w którym pochowana jest również jego wnuczka Maria (1838–1923), pochodząca ze strony matki z Schaffgotschów, i jej mąż, słynny generał i teoretyk wojny Sigismund von Schlichting (1829–1909).

Choć lokalizacja wydaje się dziś przypadkowa i zapomniana, grób jest dokładnie zaznaczony na przedwojennych mapach. August von Kruht w artykule „Bekannte und berühmte Grabstätten im Riesengebirge”, który pojawił się 1 października 1892 roku w czasopiśmie Gebirgsfreund starał się odgadnąć przyczynę wyboru tego, już wtedy jak widać niefortunnego:

Samotnie, na północny zachód, niedaleko drogi z Warmbrunn do Hermsdorfu, znajduje się grób feldmarszałka Hansa Ernsta Karla Grafa von Zietena, urodzonego 5 marca 1770 r., zmarłego 3 maja 1848 r. Feldmarszałek hrabia Zieten był bratankiem „starego Zietena” i pochodził z rodziny Dechtow. W kampanii 1806 roku był dowódcą brygady, walczył w stopniu generała porucznika pod Ligny, a także dowodził oddziałami okupacyjnymi w Paryżu. Później mieszkał w Warmbrunn aż do śmierci. Starzy wojskowi mają własne poglądy na życie i prawdopodobnie dlatego hrabia Zieten zażyczył sobie spocząć odizolowany od ruchu ulicznego, niedaleko brzegów rzeki Zacken. Pochodził z epoki, w której ludzie zachwycali się tak zwanymi „świętymi gajami”. Niestety, hrabia Zieten przeliczył się. Jego miejsce odpoczynku i spokoju, choć niegdyś samotne i idylliczne pod drzewami i za żelaznym płotem, już dawno stało się miejscem niepokoju. Niedaleko znajdował się browar parowy Januschka z dymiącymi kominami, a obecnie niedaleko przebiega kolej Hirschberg – Petersdorf.

Hans Ernest Karl von Zieten brał udział w rozgromieniu wojsk Napoleona, skutecznie wsparł wojska brytyjskie pod dowództwem Wellingtona pod Waterloo. Zieten 2 i 3 lipca 1815 roku pokonał armię francuskią pod wsią Issy, prawie pod murami Paryża. Za wieloletnie zasługi wojenne, król pruski Fryderyk Wilhelm III, nadał Zietenowi tytuł hrabiego w 1817 rokua w 1819 roku, hrabia Zieten został dowódcą VI Śląskiego Korpusu Kawalerii. We wrześniu 1839 roku Hans zakończył służbę wojskową i został mianowany marszałkiem polnym. Zakupił w Cieplicach dawny pałacyk, zbudowany w 1734 roku dla kupca Gottfrieda Römischa i tam zamieszkał.

Sigismund von Schlichting był synem Edwarda Karola Lorenza von Schlichtinga, dyrektora Akademii Wojennej w Berlinie. Sam Sigismund był wielokrotnie odznaczanym pruskim generałem. Dowodził 4 Górnośląskim Pułkiem Piechoty nr 63. Brał udział w oblężeniu Paryża, był szefem sztabu VII Korpusu Armijnego w Münster. Od 1874 roku był dowódcą 3 Pułku Grenadierów Gwardii Królowej Elżbiety, a od 1878 roku był szefem sztabu generalnego Korpusu Gwardii. W 1885 roku został dowódcą 1 Dywizji Gwardii. Z funkcji tej zrezygnował i został dowódcą 14 Korpusu Armijnego w Karlsruhe.

→ Czytaj artykuł w GAL Nr. 72, s 15 …


← Wróć do strony startowej