Wyrożnienia dla polskich regionalistów na rocznym zebraniu członków w 2021r., zdjęcie: Karsten Riemann

Wyróżnienia dla polskich regionalistów

Podczas Walnego Zgromadzenia naszego Stowarzyszenia wyróżniono pięciu polskich badaczy regionalnych. Twórczość Mariana Gabrowskiego, Sławomira Stankiewicza, Leszka Różańskiego, Patryka Charydczaka i Marcina Wawrzyńczaka w różny sposób indywidualnie przyczynia się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego Śląska. Są więc także wzorem zaangażowania licznych inicjatyw po stronie polskiej, które Śląsk inspiruje w ten sam sposób. Niech wręczenie wyróżnień będzie również motywacją dla wielu innych, by pilnie ich naśladować.

→ Czytaj wiecej w GAL nr 67, s 13


← Wróć do strony startowej