180 lat istnienia cmentarza ewangelickiego w Szklarskiej Porębie Dolnej, Akcja porządkowania 21.9.2024

– Autor: Robert Wollny –

22 września 2024 r. przypada 180. rocznica założenia ważnego historycznie cmentarza w Szklarskiej Porębie Dolnej/Nieder Schreiberhau. Pochowani są tam między innymi Carl Hauptmann i Wilhelm Bölsche. Od jesieni 2020 r. Ziomkostwo Śląsk Krajowy Związek Saksonia-Łużyce Śląskie/Landsmannschaft Schlesien Landesverband Sachsen- Schlesische Lausitz aktywnie współpracuje z mieszkańcami Szklarskiej Poręby, organizując regularnie prace porządkowe w celu rewitalizacji nekropolii.

Do tej pory przeprowadzono pięć wspólnych akcji mających na celu przywrócenie godności temu miejscu wiecznego spoczynku. (Stowarzyszenie VSK regularnie informuje, że cmentarz jest jednym z naszych projektów). Choć początkowo cmentarz przypominał zarośnięte gruzowisko, to teraz znów można rozpoznać jego strukturę.

Aby kontynuować realizację tego transgranicznego projektu o międzynarodowym charakterze, nadal konieczne są liczne godziny pracy oraz pomoc finansowa. Zabezpieczono ważne nagrobki i ustawiono polsko-niemiecką tablicę informacyjną.

W sobotę, 24 września 2024 r., przeprowadzana będzie szósta akcja porządkowania cmentarza, więc nadarza się okazja do uczestniczenia w niesieniu konkretnej pomocy. Na wieczór zaplanowano oczywiście wspólne spotkanie. W niedzielę, 22 września, odbędą się obchody rocznicowe z okazji powstania cmentarza, którym towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne. Każdy, kto chciałby zaangażować się „pracą własnych rąk”, może zgłosić się na cmentarzu w weekend, w którym przeprowadzana będzie akcja, więcej informacji na stronie: kontakt.lmslvsn(at)gmail.com.

→ Czytaj artykuł w GAL Nr. 72, str. 9 …


← Wróć do strony startowej