Rada

Przewodniczący rady

Dr. Gerhard Schiller

Członkowie rady

Janusz Brylinski
Wojciech Kapałczyński
Wojciech Drajewicz
Prof. Dr. Arno Herzig
Arne Franke
Alfred Theisen