Kim był pedagog reformy Karl Friedrich Wilhelm Wander?

Originał tablicy pamiątkowa Stowarzyszenia Nauczycieli Prowincji Śląskiej y okazji 100. urodzin K.F.W. Wandera w. 1903 r.

Ullrich Junker

Karl Friedrich Wilhelm Wander (1803–1879), śląski pedagog i działacz oświatowy, odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu się nowoczesnej szkoły ludowej (niem. Volksschule) i jej kadry nauczycielskiej w XIX wieku, nawet mimo oporu przełożonych. Karl Friedrich Wilhelm Wander urodził się dnia 27 grudnia 1803 r. w Karpnikach, w powiecie jeleniogórskim na Śląsku. … Jest w tym ironia historii, że Karl Friedrich Wilhelm Wander zdobył sławę w całych Niemczech nie dzięki reformatorskiej pracy pedagogicznej, która miała decydujący wpływ na jego całe życie, lecz dzięki swojemu pięciotomowemu leksykonowi przysłów w języku niemieckim, który pod względem wielkości nadal nie ma sobie równych.
Więcej w GAL 63, str. 15