Karkonoska Nagroda Literacka 2023

– Informacje o aktualnym naborze zgłoszeń

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej, 3. edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Literackiej Karkonosze.
Nagroda ta, która jest otwarta zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, ma na celu uhonorowanie indywidualnych autorów, organizacji i instytucji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, kultury i sztuki na Śląsku, zwłaszcza te, które służą duchowi humanizmu i zrozumienia.
Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Kultywowania Sztuki i Kultury Śląskiej (VSK) wspólnie z Karkonoską Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Partnerem trzeciej edycji nagrody literackiej jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (Hirschberg).
Nagroda objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Premiera Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.
O nagrodę może ubiegać się każdy mieszkaniec Wolnego Państwa Saksonii i Śląska. Wnioski powinny zawierać szczegółowy opis osiągnięć kandydata.

Termin nominacji do 3. edycji Karkonoskiej Nagrody Literackiej upływa 30 września 2023 r. i do tego czasu można składać wnioski. Prosimy o przesyłanie ich wraz z uzasadnieniem na adres: Ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra lub elektronicznie na adres: rektorat@kpswjg.pl .

Nadesłane nominacje zostaną ocenione przez jury. W skład jury wchodzą:

  • Dr Józef Zaprucki, prof. KANS – Przewodniczący Jury (Karkonoska Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Sztuki i Kultury Śląskiej).
  • Dr Jens Baumann (Saksońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Drezno)
  • Dr Magdalena Gebala (Niemieckie Forum Kultury dla Europy Środkowej i Wschodniej)
  • Sven-Alexis Fischer (Stowarzyszenie na rzecz Kultywowania Sztuki i Kultury Śląskiej)
  • Dr hab. Piotr Gryszel, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny)
  • Christopher Schmidt-Münzberg (Przewodniczący Stowarzyszenia Kultywowania Sztuki i Kultury Śląskiej)
  • Dr Joanna Bator, pisarka

Uroczystość wręczenia Karkonoskiej Nagrody Literackiej w wysokości 3000 euro odbędzie się 10 grudnia 2023 r. w auli Akademii Karkonoskiej.


← Wróć do strony startowej