Rada

Przewodniczący

Dr. Gerhard Schiller

Członkowie rady

Janusz Brylinski

Wojciech Kapałczyński

Wojciech Drajewicz

Prof. Dr. Arno Herzig

Arne Franke

Alfred Theisen