Rada

Przewodniczący

Dr. Gerhard Schiller

Członkowie

Jens Kröger

Wojciech Kapałczyński

Prof. Dr. Arno Herzig

Alfred Theisen