Stowarzyszenie

Zostało założone w roku 1993 i posiada siedzibę prawną w Görlitz. Celem założenia Stowarzyszenia było zapoczątkowanie pracy kulturalnej wykraczającej poza granice oraz zbliżenie ze sobą ludzi z Niemiec, Polski i Czech na podstawie posiadanego przez wieki wspólnego dziedzictwa kultury na Śląsku. Jest to oczywiste i nadal stanowi ważne zadanie w zjednoczonej Europie.

Przygotowujemy projekty takie, jak wystawy, wykłady, koncerty, seminaria, oprowadzania, programy i oferty turystyczne, publikacje oraz materiały informacyjne. Pełnimy także funkcję doradczą i bierzemy w miarę możliwości udział w przedsięwzięciach związanych z pielęgnacją zabytków miejscowych instytucji służących spełnieniu tego zadania.

gruessauZespół pałaców w Łomnicy jest ośrodkiem naszej aktywności kulturalnej. Dwa pałace zespołu; duży pałac oraz mały tak zwany pałac wdów położone są wśród malowniczego założenia parkowego. Pałac wdów jest częścią hotelowo-restauracyjną. Zakończono także rozbudowę dużego pałacu będącego centrum kultury. Niezwykle cenny dla historyków sztuki budynek został wybudowany prawdopodobnie pod nadzorem architekta jeleniogórskiego Kościoła Łaski Martina Frantza przy użyciu starszych elementów budowlanych. Właścicielami pałacu były rodziny szlacheckie, jak rodzina von Zedlitz i zamożny kupiec jeleniogórski Christian Mentzel w XVIII wieku. Od roku 1835 właścicielem pałacu stał się pruski dyplomata Karl-Gustav von Küster i jego potomkowie. Pałace zostały przejęte przez państwo w roku 1945. Nabycie zespołów pałaców przez rodzinę von Küster możliwe było dopiero w roku 1991.

Zakres zadań i imprez organizowanych przez nasze Stowarzyszenie zwiększał się w minionych latach coraz bardziej. Z tego względu najważniejszym zadaniem była odbudowa dużego pałacu i oddanie go do użytku jako centrum nauki i kultury. Dotacje fundacji i instytucji, dary członków i przyjaciół Stowarzyszenia VSK przyczyniły się w znacznym stopniu do odniesionego sukcesu odbudowy pałacu przez Schloss Lomnitz GmbH. Sale i salony wykorzystywane są obecnie w celu prezentacji wystaw stałych i czasowych. Odbywają się w nich także koncerty, seminaria i kiermasze. W dużym pałacu mieści się także biblioteka VSK obejmująca dużą ilość woluminów.

Aktualnym a zarazem wyjątkowym projektem jest odbudowa tak zwanego Dominium, byłego historycznego Folwarku schweidnitz Łomnica. Dzięki wsparciu finansowemu Niemieckiego Stowarzyszenia Federalnego Środowisko, prace postępują. Celem jest stworzenie w tych budynkach tętniącego życiem muzeum folwarcznego, które stanowić będzie uzupełnienie zabudowań pałacowych. Zostanie w nich ukazane i udokumentowane życie oraz praca byłej ludności wiejskiej Śląska.

W ramach większego projektu unijnego Stowarzyszenie VSK przy współpracy z Miastem Jelenia Góra wspiera przedsięwzięcie odrestaurowania kaplic nagrobnych przy jeleniogórskim Kościele Łaski.

Kolejnymi aktualnymi przedsięwzięciami, które wspiera obecnie Stowarzyszenie VSK, to przykładowo pomoc przy ratowaniu Domu Modlitw w Rząśniku, przewiezienie jego części do Łomnicy, wsparcie odbudowy organów Englera we wrocławskim kościele pod wezwaniem św. Elżbiety, przygotowania i organizowanie różnorodnych wystaw, jak i realizacja podróży naukowych. Ważnym zadaniem dla Stowarzyszenia VSK jest włączanie młodszej generacji do prac związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie VSK dąży do przeprowadzenia swoich projektów w ramach polsko-niemieckich partnerstw wspólnie z wybranymi szkołami.

Stowarzyszenie liczy obecnie około 300 członków w Polsce i w Niemczech. Współpracuje z wieloma organizacjami, które prowadzą działalność w zakresie kultury i ochrony zabytków. Z licznymi tego rodzaju instytucjami ustanowiono wzajemne członkowstwa. Dzięki wydawanemu dwa razy w roku czasopismu Gruß aus Lomnitz (Pozdrowienia z Łomnicy) w języku polskim i niemieckim, członkowie i społeczeństwo zostaną poinformowani na bieżąco o wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Prosimy o wsparcie naszej honorowej pracy! Pomóżcie nam Państwo zachować tradycję, historię oraz kulturę Śląska. Przyczyńmy się do tego, aby Śląsk stał się głównym regionem Europy! Każdy dar pieniężny i rzeczowy jest mile widziany! Nasze Stowarzyszenie jest uznawane w Niemczech jako Stowarzyszenie dobroczynne. Możemy wystawiać dla Państwa pokwitowania honorowane przez Urzędy Skarbowe. Zwracamy się do Państwa przede wszystkim z prośbą o wstąpienie do naszych szeregów i o zostanie członkiem. Pomagając nam, przyczynią się Państwo do tego, by Śląsk zachował jedyną w swoim rodzaju tożsamość kulturalną i historyczną ,stając się jednym z wielkich regionów kulturalnych Europy.