FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do II. Konkursu ochrony zabytków na Śląsku

„Pomnik – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran!”

organizowanego przez polsko-niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki
i Kultury Śląska /niem. Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur (VSK)/ 2018
Konkurs Stowarzyszenia VSK, którego celem jest wspieranie ochrony zabytków w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz w zachodniej części Dolnego Śląska.

1. Imię i nazwisko/nazwa kandydata oraz jego adres (e-mail i telefon).’

2. Adres oraz (jeśli istnieje) wpis odrestaurowanego obiektu do księgi wieczystej z określeniem jego właściciela.

3. Okres, w którym przeprowadzano renowację obiektu.

4. Krótki opis realizowanego projektu z podaniem motywacji oraz intencji, a jeśli to możliwe, wraz z krótkim opisem historii obiektu.

5. Dokumentacja fotograficzna projektu konserwatorskiego z możliwie dokładnym datowaniem stanu przed i po – jak również podczas różnych etapów renowacji.

6. W miarę możliwości – niewiążące poświadczenie podanych informacji przez przedstawiciela miejscowego urzędu ochrony zabytków lub samorządu terytorialnego.

7. Oświadczenie kandydata o samodzielnym przeprowadzeniu renowacji obiektu zgłoszonego we wniosku oraz o zapoznaniu się z wytycznymi do konkursu Stowarzyszenia VSK 2018 „Pomnik –
nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran!” oraz ich zaakceptowaniu.